Beste honkballers, softballers, recreanten en fans van Uitsmijters '55

Inmiddels zijn er al weer vier weken verstreken sinds de maatregelen als gevolg van de coronacrisis ons het sporten nagenoeg onmogelijk maakten. De gevolgen zijn ingrijpend, ook voor Uitsmijters’55: voorlopig geen competitie en geen trainingen. De KNBSB heeft hierover enkele berichten laten verschijnen, die u ook in deze nieuwsbrief aantreft.
Voor specifiek onze vereniging kunnen wij ons voorstellen dat u zich afvraagt wat dit betekent voor de realisatie van onze nieuwe accommodatie aan de Maardijk. Welnu, wij hebben geen reden aan te nemen dat de aanleg niet door zou kunnen gaan. De gemeente communiceert ook dat ze graag voortgang wil boeken.
Wat wel in het gedrang komt, is ons geplande scholentoernooi bij de opening van ons nieuwe veld. Dat zal hoe dan ook een jaartje uitgesteld moeten worden. Dat neemt niet weg dat het bestuur er alle vertrouwen in heeft dat na de zomer een mooie nieuwe accommodatie op ons ligt te wachten. In hoeverre wij er dan ondanks de coronacrisis ook daadwerkelijk gebruik van kunnen maken, zal de toekomst leren…

Bestuur Uitsmijters’55

u55 logo
 

Bericht van KNBSB Bestuur inzake coronacrisis

Hier even een kort bericht vanuit het Bondsbestuur in deze bijzondere en onwerkelijke tijden. Het is allemaal razendsnel gegaan. Van een verweg-virus uit een onbekende stad in China, naar een pandemie met grote gevolgen voor heel Nederland. In eerste instantie spannend nieuws, maar nu het zo dichtbij is gekomen maken we ons natuurlijk allemaal grote zorgen. Die zorgen hebben wij zelf ook; bijvoorbeeld om onze ouders, waarvan we juist nu afstand moeten houden terwijl we ze zo graag een knuffel willen geven en geruststellen. Of om onze vrienden en familie, zorgen om hun gezondheid of omdat ze hun inkomen zien teruglopen.

De impact van het coronavirus is heel groot en raakt ons allemaal. We moeten er met z’n allen alles aan doen de verspreiding van dit virus zoveel mogelijk te vertragen zodat onze zorgverleners het aankunnen. Daarvoor zijn ook ingrijpende maatregelen ingevoerd waar we ons zo goed mogelijk aan moeten houden. Deze maatregelen raken onze sporten en sporters vol. 

Voor jullie als verenigingen is het een zware tijd. Naast onzekerheid over de gezondheid van bestuur, vrijwilligers en leden is er ook zorg over de financiële continuïteit als gevolg van minder inkomsten. Onze collega’s van het Bondsbureau zijn druk bezig om alternatieve oplossingen te bedenken om, zodra het weer kan, de competitie zo snel en zinvol mogelijk op te starten. Maar veiligheid boven alles, we gaan pas starten als het ook echt kan.

Nu alle nationale team-programma’s tot nader order stilgelegd zijn, moeten we ook aan de topsportkant improviseren en is het behelpen. Dat is niet altijd even makkelijk. Van Technisch Directeur Tjerk Smeets begrepen we dat er knap werk is geleverd om alle spelers te voorzien van programma’s waarmee ze thuis (zo goed en kwaad als het kan) honkbal- en softbalfit kunnen blijven. Heel veel meer kunnen we nu niet doen.

Met alle afgelastingen in de sportwereld snappen wij dat het lastig is om gefocust te blijven. Er zijn nog veel onzekerheden. Je weet immers niet wanneer je weer lekker het veld op kan en op welk toernooi of competitie je jezelf moet voorbereiden.

Het is, kortom, nu even aanpassen. Het belangrijkste is dat je goed voor jezelf zorgt, voor naasten, voor dierbaren en voor elkaar. Houd elkaar goed in de gaten, houd contact (op afstand) en help elkaar waar nodig. 

Take care en stay safe.
 

KNBSB: impact op honkbal en softbalcompetities

Update april 2020

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en een onhoudbare druk op de zorg te voorkomen heeft de overheid gisteren (31 maart 2020) bestaande maatregelen verlengd. Zo is onder andere bepaald dat alle sportaccommodaties zeker tot en met 28 april gesloten moeten blijven. Het gevolg hiervan is dat de KNBSB alle competitiewedstrijden tot en met 19 mei annuleert. Deze datum is het gevolg van onze eerder gecommuniceerde maatregel na het vrijgeven van de sportaccommodaties een voorbereidingsperiode van drie weken aan te houden. Hieronder leest u meer over het uitstel van de start van onze competities.

De KNBSB staat volledig achter deze beslissing en hoopt dat met het voortzetten van de maatregelen de coronacrisis zo snel mogelijk onder controle wordt gekregen, zodat wij zo snel mogelijk weer de honkbal en softbalvelden op kunnen.

Gerard Dielessen, algemeen directeur NOC*NSF, laat in een persbericht het volgende weten: “Goed dat het kabinet voor de komende weken duidelijkheid heeft gegeven. Ook wij zien de noodzaak in van het volhouden van deze maatregelen. Iedere dag zien we dat er meer slachtoffers zijn van het virus en dat de druk op ons zorgstelsel steeds maar toeneemt. In deze uitzonderlijke tijden zijn uitzonderlijke maatregelen nodig. De sport zet zich van harte in om deze crisis te bezweren. Wij doen een beroep op alle sportclubs en hun leden om juist in deze tijd solidair te zijn. Laten we er met zijn allen voor zorgen dat we na afloop van deze crisis nog steeds volop gebruik kunnen maken van onze unieke Nederlandse sportinfrastructuur.”

De KNBSB sluit zich volledig aan bij deze woorden. De intentie voor dit seizoen blijft, ook na de verlenging van de maatregelen, hetzelfde: wij willen graag zo veel mogelijk wedstrijden spelen en zoveel mogelijk sportplezier beleven in 2020.

In de week vóór 28 april beoordeelt de overheid wat er voor de periode daarna nodig is. De KNBSB geeft op basis van die beoordeling ofwel een go voor de start van de competities of stelt de competitiestart wederom uit. Deze week neemt de afdeling Competitiezaken contact op met de verenigingen om een inventarisatie te doen welke wensen er bij de verenigingen leven voor de opzet van de competities wanneer deze weer van start mogen gaan.
 

Gevolgen honkbal- en softbalcompetities

Het honkbal- en softbalseizoen 2020 staat voor de deur. De voorbereidingsperiode van alle teams zou nu in volle gang moeten zijn. Echter, de wereld is op dit moment in de greep van het coronavirus en Nederland niet in het minst. De ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Alle sportaccommodaties zijn gesloten, alle sportactiviteiten zijn uitgesteld en dus liggen alle sportverenigingen stil. De overheid heeft besloten dat tot en met 28 april niet mag worden getraind of gespeeld. De vraag is of de maatregelen na die tijd aanhouden en/of wellicht worden verlicht/aangescherpt. Dit is direct van invloed op ons maatschappelijk functioneren en, als (bescheiden) onderdeel daarvan, dus ook op onze honkbal- en softbalcompetities.
 

Benodigde voorbereidingstijd voor start competities

De KNBSB houdt voor de start van onze competities altijd rekening met een voorbereidingstijd van circa drie weken die de selecties/teams nodig hebben om wedstrijdfit te worden en verantwoord aan het seizoen te kunnen beginnen. Dat betekent dat de honkbal- en softbalcompetities niet direct kunnen starten als de overheid de sport weer vrijgeeft, na 28 april of welk ander moment daarna.
 

Wedstrijden eerste competitieweken afgelast

Met bovenstaande rekening houdend betekent dit dat de geplande wedstrijden tot en met dinsdag 19 mei worden afgelast en in Sportlink de status “afgelast door bond” toegewezen krijgen, zodat dit ook voor iedereen zichtbaar wordt in de KNBSB Competitie-app en op de KNBSB-site.
 

Scenario’s

De KNBSB houdt de ontwikkelingen rondom het coronavirus uiteraard nauwlettend in de gaten. De afdeling Competitiezaken werkt momenteel aan scenario’s hoe de ‘afgelaste’ competitiewedstrijden in te halen óf de competities een andere vorm te geven na de periode dat de overheid de sport weer vrijgeeft. Vanwege de onzekerheid en onduidelijkheid, is het erg lastig daar nu al iets concreets over te zeggen.
 

Contributie

Het is even niet anders. Je bent lid van een vereniging maar sportpark is gesloten en je mag nu niet softballen en honkballen. Hoe zit het dan met je contributie? 

Natuurlijk heeft iedereen begrip voor de maatregelen om het coronavirus te bestrijden, want onze gezondheid staat voorop. Jouw vereniging staat voor grote uitdagingen, want vaste lasten voor bijvoorbeeld huur en veldonderhoud lopen ondanks de crisis gewoon door. Juist daarom is het belangrijk om achter jouw vereniging te staan. Een vereniging is van en voor de leden: je moet het samen doen. 

Steun je vereniging daarom in deze tijden en wees solidair, betaal je contributie. Daarmee draag je bij aan de continuïteit van de vereniging, zodat je straks als de situatie het toelaat, je weer kunt honkballen en softballen bij jouw eigen club!
 

Coronavirus en sport: veelgestelde vragenIedereen in Nederland wordt door de maatregelen ter bestrijding van het corona-virus geraakt, zo ook de sport. Hieronder een bericht van NOC*NSF, met daarin ook een link naar veelgestelde vragen, de lijst wordt steeds geüpdatet.
 

Tekst NOC*NSF:

Iedereen draagt op zijn of haar eigen wijze bij aan het zoveel mogelijk indammen en vertragen van de verspreiding van dit virus zodat we met zijn allen de mensen die een groter risico lopen zo veel mogelijk afschermen. Sporters, trainers, coaches, zzp-ers, clubs, bonden en ook andere sportaanbieders hebben van de ene dag op de andere dag hun activiteiten moeten staken. Vaak met grote financiële gevolgen.


Beroep op solidariteit

Terecht doet de overheid, gevolgd door vrijwel alle maatschappelijke organisaties, een beroep op ons allen om solidair te zijn. We merken dat er binnen de sport ook grote bereidheid is om de negatieve gevolgen van deze noodzakelijke maatregelen samen te dragen. De solidariteit is groot.

Het is goed om te zien dat om ons heen bij de verschillende overheden hard gewerkt wordt aan het voorkomen van te grote negatieve gevolgen van de genomen maatregelen.

NOC*NSF is samen met de sportbonden in gesprek met de rijksoverheid en de gemeenten om te bezien hoe de nu door hen gecreëerde noodmaatregelen en noodfondsen er aan kunnen bijdragen dat de sport in Nederland ook na deze crisis haar grote maatschappelijke functie weer snel op kan pakken.
 

Veelgestelde vragen

Bij NOC*NSF komen veel vragen binnen over het coronavirus en sport, daarom is er een lijst met veelgestelde vragen opgesteld.

U55 Contact

Honk- en softbalvereniging Uitsmijters '55
KNBSB nr. 178
KvK: 40073214

Postadres:
De Havik 65,
7609 EB Almelo
tel: 0648580071
E-mail:

Sportveld:
Sportcomplex 't Maatveld 4,
7627 PB Bornerbroek (Almelo)
E-mail:

meer ....

U55 Facebook

U55 Tweets

U55 Nieuwsbrief

Abonneer je op de SHORT STOP

Powered by MailChimp

 
Ga naar boven