De verhuizing van Uitsmijters '55 naar Sportpark Ossenkoppelerhoek

Rondom de verhuizing van Uitsmijters’55 naar het sportpark Ossenkoppelerhoek is de afgelopen anderhalf jaar veel gebeurd.

Het zal jullie niet zijn ontgaan dat de gemeenteraad op 2 april 2019 het voorstel aannam om het sportpark Ossenkoppelerhoek zodanig in te richten dat Uitsmijters’55 naar de trainingsvelden van La Première zou kunnen verhuizen. De aanleg van het veld kon niet eerder beginnen dan dat La Première over een kunstgrasveld beschikte. Dat was vorig jaar september het geval.

Vervolgens liep de aanleg van het honkbalveld helaas vertraging op vanwege corona. Maar intussen is de drainage aangelegd en is het veld ingezaaid (fase 1). Wij verwachten dat fase 2 (aanleg gravelvlakken) snel kan beginnen. Fase 3 behelst de plaatsing van de noodzakelijke hekwerken.


veld pasingezaaid

veld drainage


Uitsmijters’55 kreeg door La Première de mogelijkheid aangeboden gebruik te gaan maken van 2 nog te renoveren kleedkamers. Tevens werd Uitsmijters’55 in de gelegenheid gesteld de voormalige bestuurskamer van La Première om te bouwen tot kantine voor Uitsmijters’55. In de Noaberschapsovereenkomst die Uitsmijters’55 en La Première op 22 mei 2019 ondertekenden in aanwezigheid van wethouder Maathuis zijn daarover afspraken gemaakt.

De kosten voor renovatie/verbouwing van kleedkamers/kantine van La Première waren ten tijde van de ondertekening van deze overeenkomst nog niet voldoende bekend. Uitsmijters’55 hield daarom de optie open dat zij op de twee voormalige trainingsvelden van La Première, naast het toekomstige combiveld, toch een eigen kleedkamer/kantine realiseert. Daarover is gesproken met de gemeente Almelo.

Bovendien is er nog het besluit dat de ALV van Uitsmijters’55 op 8 mei 2019 nam:

  • Uitsmijters’55 kiest er voor te verhuizen van sportpark ’t Maatveld naar sportpark Ossenkoppelerhoek, waar op de twee voormalige trainingsvelden van La Première een combiveld wordt aangelegd. 
  • We blijven daar een zelfstandige vereniging met eigen voorzieningen. 
  • We geven het bestuur het mandaat om dit plan uit te voeren. 
  • De ALV heeft een sterke voorkeur voor een accommodatie op ‘eigen terrein’.

Bij een aannemer is vervolgens offerte gevraagd voor én de verbouwing van de bestuurskamer van La Première én volledige nieuwbouw. Na bezichtiging van de locatie adviseerde de aannemer Uitsmijters’55 af te zien van een verbouwing van de bestuurskamer. De benodigde verbouwwerkzaamheden zouden de kosten van sobere nieuwbouw ruimschoots zouden overtreffen, was zijn oordeel. Inclusief de verbouwing van de 2 kleedkamers zou de optie verbouwing La Première richting de 200.000 euro gaan.

De offerte voor sobere nieuwbouw die wij ontvingen op 4 september 2019, kwam op 137.353,15 euro, excl. 6.000 euro grondwerk.

Parallel aan het offerteverzoek voor sobere nieuwbouw is offerte gevraagd voor een kantine met 2 kleedkamers, opgebouwd uit koppelbare units. Na uitvoerig overleg en diverse planaanpassingen kwam de uiteindelijke offerte pas op 16 juni 2020 binnen. De units zouden 91.778,50 euro gaan kosten. Het plan is daarom ook weer aangepast, omdat ook dit bedrag het beschikbare budget overstijgt.

Dat beschikbare budget is 100.000 euro. Dit is het bedrag dat Uitsmijters’55 van de gemeente Almelo ontvangt voor de overname van de bestaande kantine/kleedkamers. Daarvan dient bijvoorbeeld ook het buitenterrein, buitenverlichting, grondwerk, terras en overkapping nog van gefinancierd te worden, alsmede afwerking van de units.

Inmiddels heeft de gemeente, om te voorkomen dat mensen die er niets te zoeken hebben het veld beschadigen, alvast nieuwe hekken geplaatst.


veld hekwerk


De voortgang rond de kantine en kleedkamers liep intussen echter opnieuw enige vertraging op. De plannen en tekeningen liggen klaar voor de vergunningaanvraag. En er is een offerte die binnen ons budget past. Maar de gemeente was nog niet zo ver dat zij daarvoor een recht van opstal wil verlenen. De oorzaak zijn politieke schermutselingen waar Uitsmijters’55 feitelijk geen deel van uitmaakt. Dat laatste obstakel wordt naar verwachting binnenkort opgeruimd.

De verwachting is dat in het nieuwe jaar snel vooruitgang kan worden geboekt, zodat we het nieuwe seizoen op het nieuwe veld kunnen beginnen!


veld tekening

U55 Contact

Honk- en softbalvereniging Uitsmijters '55
KNBSB nr. 178
KvK: 40073214

Postadres:
De Havik 65,
7609 EB Almelo
tel: 0648580071
E-mail:

Sportveld:
Sportcomplex 't Maatveld 4,
7627 PB Bornerbroek (Almelo)
E-mail:

meer ....

U55 Facebook

U55 Tweets

U55 Nieuwsbrief

Abonneer je op de SHORT STOP

Powered by MailChimp

 
Ga naar boven