Disclaimer

Op het gebruik van de website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

De site is bestemd voor het verstrekken van informatie van de honk- en softbalvereniging Uitsmijters '55 aan de leden, ouder(s)/verzorger(s) van leden, alsmede andere geïnteresseerden. De inhoud van de site is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik.

Ondanks dat Uitsmijters '55 de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Uitsmijters '55 niet garanderen dat deze informatie nog correct, compleet en/of actueel is en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gebruik en interpretatie van deze informatie.

Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van Utsmijters '55 zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site en Uitsmijters '55 is derhalve ook niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites of bronnen.

Uitsmijters '55 kan in voorkomende gevallen informatie verzamelen en analyseren die verbonden is aan het gebruik van deze website, zoals het aantal hits, de meest gevraagde pagina's, de vorige/volgende bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website te optimaliseren.

Privacy Statement

Wordt aan gewerkt

Het Nederlandse portretrecht

Beyonce anim3

M.b.t. portretrecht en privacy houdt Uitsmijters '55 zich aan de wettelijke regelgeving.

Portretrecht geeft de geportretteerde onder bepaalde voorwaarden het recht zich te verzetten tegen publicatie. Dit is het geval indien de geportretteerde door publicatie in zijn of haar belangen wordt geschaard.

Uitsmijters '55 zal bij de publicatie van foto's en informatie, zoals verslaggeving van b.v. wedstrijden, alle zorgvuldigheid in acht nemen om te voorkomen dat privacy gevoelige informatie openbaar wordt. Leden, ouder(s)/verzorger(s) van leden hebben altijd het recht om van de vereniging te eisen, dat een foto of publicatie wordt verwijderd van de website.

Voor meer informatie m.b.t. portretrecht vindt u hieronder een column door Manisha Sabajo van de Clinic, rechtswinkel voor juridische vragen over internet.

Column door Manisha Sabajo van de Clinic, rechtswinkel voor juridische vragen over internet.

potretrecht 
 
Het zal je maar overkomen: je zit rustig voor de televisie en opeens zie je jezelf in een reclame van een bedrijf waarmee je niet geassocieerd wil worden. Of je loopt in de supermarkt langs de tijdschriften en daar sta je opeens op de voorpagina. Kunt u hier iets tegen doen? Dat kan als u een beroep kunt doen op het zogenoemde portretrecht. 

Wat is een portret?

Allereerst moet worden vastgesteld of er sprake is van een portret. Wat dat is, staat niet met zoveel woorden in de wet. In ieder geval valt een afbeelding waarop het gelaat te zien is, onder een portret. Maar ook wanneer slechts een deel van het gelaat zichtbaar is, kan er sprake zijn van een portret. Daarnaast heeft de Hoge Raad besloten dat je ook iemand kan herkennen aan de karakteristieke lichaamshouding en de context of de omgeving waarin iemand wordt afgebeeld. Wel moet het gaan om een afbeelding; een beschrijving in woorden is geen portret. 

Het Portretrecht

Op grond van de Auteurswet bestaan er twee soorten portretten: portretten die zijn gemaakt in opdracht van de geportretteerde en portretten die niet in opdracht gemaakt zijn. Wanneer een portret in opdracht is gemaakt, heeft de geportretteerde de bevoegdheid om het portret te kopiëren. De maker mag het portret alleen publiceren met toestemming van de geportretteerde. Voor niet in opdracht gemaakte portretten, geldt dat een publicatie niet is geoorloofd, voor zover er sprake is van een redelijk belang van de geportretteerde. 

Redelijk belang

Wanneer is er sprake van een redelijk belang? Dit kan op grond van twee rechtsgronden: prestatiebescherming of een zedelijk belang. Er is sprake van prestatiebescherming als de geportretteerde een zogenaamde verzilverbare populariteit heeft. Hiervan is sprake als de geportretteerde geld had kunnen vragen voor de exploitatie van zijn foto. Denk daarbij aan professionele modellen en BN-ers. De rechtsgrond van een zedelijk belang heeft te maken met het recht op bescherming van je privéleven. Een inbreuk op dit recht kan het geval zijn wanneer de foto's gemaakt zijn in een zeer intieme situatie, of als er sprake is van gevaarzetting, of indien er in de foto bloot te zien is of de context van de publicatie minachtend is. Een ander zedelijk belang is ongewenste associatie met een product, bijvoorbeeld doordat je portret wordt gebruikt in een reclame. Wanneer u al toestemming hebt gegeven voor de publicatie, kan er later geen redelijk belang meer worden ingeroepen hiertegen. 

Belangenafweging

Een beroep op het portretrecht door de geportretteerde, betekent een beperking van de uitingsvrijheid van degene die het portret wil publiceren. Daarom moet er een belangenafweging worden gemaakt tussen enerzijds uw belang bij het inroepen van uw portretrecht en anderzijds het belang van de ander om het portret te publiceren. Factoren die hierbij een rol spelen zijn onder andere: de aard en duur van de inbreuk, karakter van de foto, de bekendheid van de geportretteerde, de context en het maatschappelijk belang van de publicatie. 

Conclusie

Op basis van bovenstaande is de conclusie: ja, u kunt wat aan uw foto op de voorpagina doen. In de situatie dat het portret niet in opdracht is gemaakt van de geportretteerde moet er wel sprake zijn van een redelijk belang dat zwaarder weegt dan de uitingsvrijheid van het tijdschrift. 
 

U55 Contact

Honk- en softbalvereniging Uitsmijters '55
KNBSB nr. 178
KvK: 40073214

Postadres:
De Havik 65,
7609 EB Almelo
tel: 0648580071
E-mail:

Sportveld:
Sportcomplex 't Maatveld 4,
7627 PB Bornerbroek (Almelo)
E-mail:

meer ....

U55 Facebook

U55 Tweets

U55 Nieuwsbrief

Abonneer je op de SHORT STOP

Powered by MailChimp

 
Ga naar boven