Lid worden

Eerste kennismaking met Uitsmijters '55 !!!!

Kom gerust eens kijken en meedoen mag natuurlijk ook. Nieuwe leden mogen 4 keer gratis aan een training deelnemen alvorens lid te worden.
Trainingstijden

Het verenigingsjaar van Uitsmijters '55 loopt van 1 januari tot 31 december. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor het volledige kalenderjaar. Bij aanmelding wordt de contributie van het 1e jaar berekend naar het aantal resterende kalendermaanden. Bij de eerste maandelijkse incasso wordt ook het inschrijfgeld van 5,- Euro geïncasseerd.

Het lidmaatschap wordt, indien niet schriftelijk uiterlijk 30 november bij het secretariaat is opgezegd, automatisch verlengd.

Indien iemand vanwege de kosten geen lid kan worden of blijven, dan wil de vereniging graag helpen om tot een oplossing te komen. In dat geval kunt u contact opnemen met de penningmeester, zie contact pagina. Kijk voor meer informatie over financiële ondersteuning op de volgende sites:

Almelo doet mee
Image

In gezinnen geldt bij 3 of meer leden een korting van 50% vanaf het derde lid, te berekenen over de laagste contributie.

Competitietoeslag

De leden die uitkomen in de competitie van de KNBSB moeten met het team van en naar de uitwedstrijden reizen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de 'eigen auto's' van de leden, hun ouders of trainers/coaches. De chauffeurs krijgen een vergoeding in de ordegrootte van de brandstofkosten. De kosten daarvan worden voor het hele seizoen door het bestuur berekend. De algemene ledenvergadering bepaalt op basis daarvan de competitietoeslag. Deze competitietoeslag wordt ook via de maandelijkse incasso geïncasseerd.

Opzeggen lidmaatschap

Opzeggingen moeten uiterlijk op 30 november schriftelijk bij het secretariaat zijn ingediend. Dit kan ook door een mail te sturen naar het secretariaat. Zie contact pagina voor adres en e-mail. Bij tussentijdse opzegging is, ook bij maandbetaling, een vol jaar contributie verschuldigd.

Statuten en huishoudelijk reglement

Statuten en huishoudelijk reglement van de vereniging kunnen hier worden gedownload.

Contributie

De contributie wordt maandelijks via automatische incasso geïnd. In onderstaande tabel vind je de contributie per leeftijdscategorie. De peildatum voor de leeftijd is 31 december van het verenigingsjaar. De contributie is inclusief de bondscontributie.

Type lid

Contributie per maand

spelend lid tot en met 9 jaar

€ 12,50

spelend lid 10 tot en met 17 jaar

€ 17,50

spelend lid vanaf 18 jaar

€ 20,00

recreatief spelend vanaf 16 jaar

€ 12,50

niet spelend lid alle leeftijden

€ 5,00

Let op: peildatum 31 december betekent dat iemand die in de loop van 2023 10 jaar oud wordt, het hele jaar 2023 de contributie voor ‘vanaf 10 jaar’ moet betalen.
Deze werkwijze sluit aan bij die van de KNBSB.

U55 CONTACT

Honk- en softbalvereniging Uitsmijters '55
KNBSB nt. 178
KvK: 40073214

Postadres:
De Havik 65,
7609 EB. Almelo
tel: 0648580071
E-mail: secretaris@uitsmijters55.nl

Sportveld:
Sportpark Ossenkoppelerhoek,
Maardijk 83c,
7606 KT Almelo
E-mail: info@uitsmijters55.nl

meer ...

U55 INFO

U55 NIEUWSBRIEF

Abonneer je op de SHORT STOP

Powered by MailChimp